Wniosek o przyjęcie dziecka w dniach 29.03.-09.04.2021r.

wniosek o przyjęcie dziecka 27.03.2021

Drodzy Państwo,

w okresie od 01.09.2020r. zapraszamy wszystkie dzieci zapisane do Przedszkola po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi zasadami funkcjonowania placówki (szczególną uwagę należy zwrócić na procedury dotyczące przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola), które szczegółowo zostały opisane w „Procedurach funkcjonowania przedszkola” dostępnego w tym linku:

Procedury Sowia Akademia – COVID- od 01.09.2020r. Informacja dla rodziców

Przypominamy, że przedszkole nadal funkcjonuje w reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do przedszkola oraz noszenia prawidłowo założonej maseczki zakrywającej nos i usta.

PIERWSZEGO DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU należy przynieść:

  1. wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 01.09.2020r. oraz w miarę możliwości
  2. wypełnioną i podpisaną umowę na rok szkolny 2020/21, do pobrania tutaj –> umowa przedszkole 2020:2021 + zgoda RODO

Tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania umowy proszę o pobranie jej z szatni przedszkola lub od opiekuna pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu i dostarczenie maksymalnie do dnia 4.09.2020r. (do biura przedszkola lub w przypadku braku takiej możliwości lub do skrzynki na dokumenty wiszącej obok drzwi do biura bądź do opiekuna w przypadku przekazywania dziecka osobie z kadry tuż po wejściu do placówki).

Pozostałe wytyczne dotyczące funkcjonowania placówki: